Inschrijven Nieuwsbrief

Elke eerste donderdag van de maand organiseren we een Repair Café! Je bent daar van harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur. Kom met je kapotte spullen naar Theater Concordia. Je maakt ze ter plaatse weer in orde, samen met vrijwillige reparateurs.

Afvalberg kleiner

Wat doe je met een niet werkende broodrooster? Of met een fiets waarvan het licht kapot is? En met mobieltjes, elektronica, computers, laptops die niet doen wat je graag wilt? Weggooien hoeft niet meer. Want maandelijks zitten de vrijwilligers van Repair Café klaar om alles samen te repareren. Repair Café Haastrecht helpt met die reparaties de afvalberg te verkleinen.

Concept

Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan op initiatief van Martine Postma. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op. Deze stichting biedt in de hele wereld ondersteuning aan lokale groepen die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Haastrecht.

opening-repair-cafe Repair Cafe Haastrecht Repair Cafe Haastrecht Repair Cafe Haastrecht

 

Filmopname en uitzending van het Repaircafe door TV-West van 24-10-2019

Video van de opening van het Repair Café Haastrecht op 1 december 2016 >>

Historische vereniging Haastrecht

Vanaf donderdag 3 oktober van 13.30 tot 16.00 uur zal ook de Historische Vereniging Haastrecht aanwezig zijn. De vereniging wil graag de inwoners van Haastrecht in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de vereniging en eventueel ter plaatse vragen te stellen of hun verhaal te doen. Er zullen historische boeken, documenten en/of foto’s aanwezig zijn.

Informatie

Voor meer informatie: Concordiaplein 1 – 2851 VV Haastrecht – T 0182 50 22 02 – M 06 53 87 35 51 grandcafe@theaterconcordia.nl – www.theaterconcordia.nl

Huisregels

 • Coronaprotocol Repair Cafe
 • Het Repair Café word gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • De organisatoren en de vrijwilligers van het Repair Café zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De vrijwillige retarateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • Een reparateur is niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen, die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit je weer achter in de rij aan.