Elke eerste donderdag van de maand organiseert Theater Concordia een Repair Café in Haastrecht! Iedereen is van harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met kapotte spullen naar Theater Concordia te komen. Je maakt ze ter plaatse weer in orde, samen met vrijwillige reparateurs .

Wat doe je met een niet werkende broodrooster? Met een fiets waarvan het licht kapot is? Met mobieltjes, elektronica, laptops die niet doen wat je graag wilt? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien hoeft niet meer. Maandelijks zitten de vrijwilligers van Repair Café Haastrecht klaar om samen te repareren. Repair Café Haastrecht levert met die reparaties een bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg.

Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is een initiatief van Martine Postma, destijds journalist en publicist. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op. Deze stichting biedt in de hele wereld ondersteuning aan lokale groepen die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Haastrecht.

opening-repair-cafe Repair Cafe Haastrecht Repair Cafe Haastrecht Repair Cafe Haastrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video van de opening van het Repair Café Haastrecht op 1 december 2016 >>

Informatie

Voor meer informatie: Concordiaplein 1 – 2851 VV Haastrecht – T 0182 50 22 02 – M 06 53 87 35 51 grandcafe@theaterconcordia.nl – www.theaterconcordia.nl

Huisregels

 • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.