Wethouder Dilia Blok opent eerste Repair Café Haastrecht

img_3181Wethouder Dilia Blok opende donderdagmiddag 1 december 2016 het eerste Repair Café Haastrecht in Theater Concordia. Theater Concordia organiseert elke eerste donderdag van de maand een Repair Café. Iedereen is van harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun kapotte spullen naar Concordia te komen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in orde te maken. Na het welkomstwoord van voorzitter Harry van der Voet, was het woord aan wethouder Blok.
Zij complimenteerde Theater Concordia met dit goede initiatief. Het Repair Café draagt niet alleen bij  aan het verkleinen van de afvalberg,  het is ook een ontmoetingsmoment voor jong en oud. Daarna interviewde de wethouder een aantal aanwezige kinderen van de Vlisterstroom.
Ook de kinderen  repareren thuis wel eens spullen. Idee van de wethouder: een Kinder Repair Café!  Daar  gaan de  vrijwilligers van Repair Café Haastrecht zeker mee aan de slag.

Als openingshandeling sneden Harry van der Voet en Dilia Blok gezamenlijk de taart aan met  een grote zaag. De rest van de middag bleef het druk en gezellig. Er kwamen mensen voor kleine fietsreparaties,  koffiemachines, lampen, computer-hulp, printers, naai-verstelwerk etc. De vrijwilligers werkten hard onder het genot van taart en koffie.De reparaties zijn kosteloos maar veel bezoekers deponeerden een bijdrage in de fooienpot.  Daar worden weer materialen van aangeschaft. Ook veel bezoekers melden zich aan als nieuwe vrijwilliger.

Video opening Repair Cafe

Concordia organiseert vanaf december elke eerste donderdag van de maand een Repair Café in Grand Café Concordia. Iedereen is van harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun kapotte spullen naar Concordia te komen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in orde te maken.

Informatie

Voor meer informatie: Concordiaplein 1 – 2851 VV Haastrecht – T 0182 50 22 02 – M 06 53 87 35 51 grandcafe@theaterconcordia.nl – www.theaterconcordia.nl

Huisregels

 • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.